Zaterdag 18 januari 2025, houd ‘m vrij voor het GROTE feest rond ons 75-jarig bestaan!

WE HEBBEN EEN DATUM! OP ZATERDAG 18 JANUARI 2025 – SAVE THE DATE!! – GAAN WE HET GROTE FEEST ROND ONS 75-JARIG BESTAAN VIEREN.
Voor dat GROTE feest worden alle leden en oud-leden uitgenodigd, onze sponsors en begunstigers worden gevraagd, we hebben wat speciale genodigden op het oog en ook een aantal collega-clubs wordt gevraagd ons jubileum en ons rijke clubbestaan mee te komen vieren.

Happening

JCV 75 jaar wordt een feest voor iedereen die JCV een warm hart toedraagt en voor het clubbestuur en onze speciale jubileumcommissie is het komende jubileum speciaal genoeg om er een grote happening van te maken. Daarom blijven de festiviteiten niet beperkt tot het GROTE feest op 18 januari, maar grijpen we heel 2025 aan om deze mijlpaal aan de grote klok te hangen.

Elke maand iets

Vanaf januari 2025 gaat bij JCV elke maand een activiteit plaatsvinden die het in teken zal staan van ons 75-jarig jubileum. Alleen de zomer-/vakantiemaanden juli en augustus slaan we ervoor over. Binnen de Jubileumcommissie – Lineke Kooyman, Dave van Doremalen, Henk van der Zee, Monika en Peter Coppens – zijn coördinatoren benoemd die de diverse onderdelen van het jubileumprogramma nader begeleiden. Een draaiboek voor ’75 jaar JCV’ staat al voorzichtig in de steigers.
Telkens wanneer er wat meer concreet is, zullen we dat via ons ten dienste staande middelen communiceren. Houd deze website dus in de gaten, check weekblad het Klaverblad en kijk ook regelmatig op de websites van NOVO 3, Vught.nu en Helvoirt.net

Jubileumlogo

Bij nieuws over ons jubileum gaan we ook steeds ons speciaal ontwikkelde jubileumlogo plaatsen. Bij dit artikel wordt het voor de eerste keer getoond. Het logo is gemaakt door Frank Maas, marketingmanager van Baril Coatings in Den Bosch, een van onze meest trouwe sponsors.