Vrijdag 7 juni: Ledenvergadering (ALV) met aansluitend dubbeltoernooi. Schrijf je in!

Wat is er allemaal gebeurd? Waar staan we? Waar willen we met JCV naartoe? Die vragen komen aan de orde op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze club op vrijdag 7 juni. Op de ALV legt het clubbestuur tegenover haar leden verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

bestuursleden
Op de ALV van vrijdag 7 juni laat dit zevenkoppige bestuur weten waar JCV staat. V.l.n.r. Siebren van der Zee (voorzitter), Wim van der Sande (penningmeester), Rob van Kasteren (secretaris), Will Balvers, Peter Vullings (beiden TZ), Kees Derksen (Zaalbeheer), Hans Wagenaars (PR&Communicatie).

Als je wilt weten hoe JCV ervoor staat en wilt meepraten, mag je op de ALV van vrijdag 7 juni 2024 niet ontbreken. Op de ALV telt jouw mening en heb je recht van spreken. De ALV begint om 19.00 uur.
Om de ALV vlot te laten verlopen wordt belangstellende aanwezigen verzocht de stukken vooraf tot zich te nemen. Secretaris Rob van Kasteren stuurde die stukken op 24 april aan alle leden.
Behalve een voorwoord van voorzitter Siebren van der Zee zijn in de uitnodiging voor de ALV de jaarverslagen van de overige zes bestuursleden terug te vinden. Op de ALV zijn ook nog enkele speciale momentjes. De kampioensteams worden gehuldigd en Bart van Hoof wordt in het zonnetje gezet als gouden jubilaris.

Peter en Jordi
‘Maxi Jordi’ en ‘Mini Peter’ legden een jaar geleden beslag op de dubbeltitel en Dubbel Frisss.

Dubbeltoernooi

Volgens traditie en naar beproefd recept houden we na afloop van de ALV weer ons dubbeltoernooi. Daarin staat zowel het officieuze als officiële dubbel-kampioenschap van JCV op het spel. ‘Mini’ en ‘Maxi’, respectievelijk Peter Vullings en Jordi van der Schoot, verdedigen de titel die ze een jaar geleden ten koste van Xiang Han en Henk Wentink in de wacht sleepten.
Omstreeks 20.30 uur gaan diverse koppels met elkaar in de slag. De inschrijving voor het dubbel-clubkampioenschap staat nog open. Aanmelden kan in De Zaal, via een appje naar toernooileider Peter Vullings of met een mailtje richting netfout@live.nl