Verklaring Omtrent het Gedrag

Voel je prettig en veilig: JCV vindt het
de gewoonste zaak van de wereld

Of je nou bij JCV bent voor tafeltennis, als speler, ouder, supporter of bezoeker; JCV vindt het de normaalste zaak van de wereld dat elk contact met JCV als prettig en veilig wordt ervaren. JCV denkt ook dat zoiets mogelijk is als iedereen zich sportief gedraagt en elkaar met respect behandelt. Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, vragen we van onze vrijwilligers (bestuursleden, trainers, (jeugd)begeleiders) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Helaas komen ongewenste omgangsvormen nog steeds op veel plekken voor, ook in de sport. Denk aan pesten, discriminatie, agressie, geweld of kwetsend taalgebruik. Ook seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het kan daarbij gaan om onschuldig lijkende opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een tikje tegen de bil. Als zoiets wordt ervaren als onprettig, ongepast of niet wenselijk, dan is er sprake van ongewenst gedrag. En dat moet stoppen!

Ons uitgangspunt is dat iedereen die JCV een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Daarbij is het wenselijk dat een vrijwilliger lid is van de vereniging, maar dat is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden voordat iemand als vrijwilliger kan worden aangesteld.

Procedure

  • Een kennismakingsgesprek met een bestuurs- of commissielid. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op het huishoudelijk regelement, de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersonen binnen JCV. Alles is gepubliceerd op de website.
  • Voor een vrijwilliger die is betrokken bij jeugdleden, wordt een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd.

Klik hier voor het functieprofiel VCP. 
Wil je meer weten over de gedragscode van NOCNSF? Ga dan naar: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes
Voor de visie van NOCNSF op dit onderwerp zie: https://nocnsf.nl/veilige-en-integere-sport

Krijg je ondanks al onze voorzorgsmaatregelen toch te maken met ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon