UPDATE, uit de ALV: over de 100, stapje terug, lekkage en contributiewijziging nu mét cijfers

De benoeming van Peter Vullings als (tiende) erelid en de huldiging van Bart van Hoof voor 50 jaar lidmaatschap waren weliswaar de meest bijzondere momenten van de ledenvergadering, maar het clubbestuur had op de ALV naast veel goeds en opbeurends ook wat zaken te melden die de komende tijd aandacht vragen.
Onderaan dit artikel treffen jullie de nieuwe contributiebedragen waarmee de vergadering vrijdag akkoord ging.
Het beste nieuws is dat JCV de eerder als doel gestelde mijlpaal van ‘weer minstens 100 leden’ inmiddels ruimschoots heeft overtroffen. Vrijdagavond telde JCV 108 leden, ruim een kwart meer dan in 2020! Ze zorgen voor 7 seniorenteams, twee jeugdteams in de DUO-competitie en één in de competitie Table Stars. Secretaris Rob van Kasteren duikt in zijn paperassen om ‘JCV-lid 100’ op te sporen.

Jos, Rob en Raz met kampioensplant.

Op de ALV werden drie teams gefeliciteerd met hun kampioenschap. Jos Hendriks nam namens JCV 1 een bloemen gevende plant in ontvangst, Rob van Kasteren kreeg die namens JCV 2 en Raz Aldebis uit naam van JCV 5.

Arie springt Kees bij

Het bestuur vrijdagavond tijdens de ALV. Uiterst links Kees Derksen. Op de foto ontbreekt Will Balvers.

Behalve dat positieve dus ook enkele mindere boodschappen. Zo kondigde bestuurslid en zaalbeheerder Kees Derksen aan wegens privéomstandigheden ‘een stapje terug’ te moeten doen. Arie Kroon heeft aangegeven een deel van Kees’ taken te willen overnemen.
Als vervelend en bepaald ongelukkig kwam de mededeling dat er een lekkage in het dak van De Zaal is geconstateerd. Het betreft een plaats boven het trainings- c.q. wedstrijdgedeelte en dus niet het deel dat eerder werd versterkt ten behoeve van de zonnepanelen.

Kwetsbaar dak

Op de plek van de lekkage blijkt het dak kwetsbaarder dan in eerste instantie werd aangenomen. Penningmeester Wim van der Sande noemde de geraamde herstelkosten ‘aanzienlijk’ en na alle verduurzamingsprojecten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, komen ze voor de club ook op een ‘erg ongelegen’ moment.
De lekkage, de sterk verhoogde vraag naar (betaalde) trainingen en een groot aantal andere kostenstijgingen, zijn voor het clubbestuur aanleiding voor een contributiewijziging.

Maandelijks €1,96 meer

Hoewel tijdens de vergadering uit diverse hoeken de suggestie van een grotere verhoging van de clubbijdrage klonk, wil het bestuur daar nog niet toe overgaan.
De contributie voor senior-basisleden gaat van €50,- naar €60,- per half jaar, exclusief de verplichte NTTB-bijdrage. Competitie spelende senioren gaan €75,- i.p.v. €64,- per half jaar betalen. Dat is exclusief bondscontributie. De contributie voor junioren gaat van €70,- naar €95,- per heel jaar.
“De gemiddelde verhoging is €1,96 per maand”, had penningmeester Wim becijferd, “en bij JCV is de contributie toch nog altijd lager dan bij verenigingen in de buurt.” Voor de senioren gaat de contributiewijziging in op 1 juli 2024, voor junioren op 1 januari 2025.

‘Vrienden van JCV’

Om dezelfde redenen als voor de contributie-aanpassing is de afgelopen weken actie ondernomen door de sponsorcommissie. Één van de voorgenomen mogelijkheden om tot meer clubinkomsten te komen, is de terugkeer van de ‘Vrienden van JCV’. Áls dat bord van stal wordt gehaald en weer een plek krijgt in De Zaal, berichten we daar nader over.