Opgeruimd op weg naar duurzaamheid en een Zaal die beter wordt benut

‘Tafeltennis weer op 1’ mag dan de afgestofte strijdkreet bij JCV zijn, ook andere gebieden ontsnappen niet aan de interesse en het wakende oog van bestuursleden en doeners. Na maanden van voorbereiding werd daarom in de afgelopen dagen een aantal grote projecten aangepakt. Ze moeten JCV meer smoel en een opgeruimde uitstraling geven én/of ze gaan ons helpen bij het op orde houden van het huishoudboekje.

zonnepaneel
Zicht op de zonnepanelen aan de achterzijde van onze Zaal. Uiterst rechts is de parkeerplaats nog net zichtbaar. Links huizen en tuinen in de Van Rijckevorselstraat.

De torenhoge energiekosten en de blijvende onzekerheid over de prijsontwikkeling van o.m. gas en elektriciteit, dwongen ook JCV tot maatregelen ter verduurzaming van onze Zaal. Die leidden al tot versteviging en isolatie van het dak, de spouwmuren worden nog geïnjecteerd en in de kantine van De Zaal werd al een zowel koelende als verwarmende airco geplaatst.

Zonnepaneel
Ook aan de dwarszijde van De Zaal liggen zonnepanelen. Op de achtergrond de parkeerplaats voor appartementbewoners en woningen in de Van Heeswijkstraat.

Deken van zonnepanelen
Begin deze week legde sponsor Van Woesik Elektrotechniek op de meest renderende plekken een deken van 25 zonnepanelen dat gisteren (woensdag 14 juni) werd aangesloten op daarvoor geschikte meters. Gezamenlijk zijn de panelen goed voor de opvang van 8500kwh aan stroom en met de opbrengst hopen we een groot deel van onze energiekosten ‘zelf’ te kunnen dekken.
De kosten die ermee gemoeid zijn, gingen uiteraard voor de baten uit; op de BLV van maart jl. gaven de leden daar hun fiat voor. Binnen vijf á zeven jaren verwachten we de investering te hebben terugverdiend.

Bestrating
De bestrate driehoek oogt nu groter en gaat gebruikt worden als fietsenstalling en evenemententerrein.

Bestrate driehoek
Ook blij en gelukkig zijn we met een nieuw bestraat stukje grond naast onze hoofdingang. Die plek staat bekend als ‘de driehoek’, een stukje niemandsland dat door een schutting aan het zicht wordt onttrokken. Een functie had ‘de driehoek’ niet en tot dinsdag was het nog overwoekerd met onkruid. Gisteren voltooide de firma Pijnenburg het straatwerk en werd er grind gestort. De nu veel groter ogende driehoek willen we binnenkort gaan gebruiken als fietsenstalling en evenemententerrein. De stoffige zandhoop aan de andere kant van onze hoofdingang wordt bestraat met dezelfde klinkers.
Experience Center
Nu ‘de driehoek’ is opgeruimd en veel beter ‘smoelt’, maakt die ruimte de weg vrij naar een aparte ingang. Die gaat toegang verschaffen tot ruimten waarvoor een nieuwe bestemming is gevonden. We hebben er de naam ‘Experience Center’ aan gegeven. John van Iersel, Peter Vullings en Kees Derksen sjouwden zich dinsdag in het zweet om de ruimten ten behoeve van dat Experience Center te verlossen van lang niet gebruikte spullen. Binnenkort worden die ruimten verbouwd om het als Experience Center geschikt te laten zijn.
Die nieuwe bestemming zal beantwoorden aan onze herontdekte strijdkreet en roep om ‘Tafeltennis weer op 1’. De nieuwe invulling zal JCV ook meer uitstraling en naamsbekendheid geven en door een intensiever gebruik wordt De Zaal beter benut. Bovendien gaat het Experience Center een positieve bijdrage leveren aan ons huishoudboekje.