Op naar het 75-jarig bestaan!

Op 7 januari 1950 werd ons clubje opgericht en daarom mochten we zondag 74 kaarsjes uitblazen. Omdat we nog in de laatste fase van onze winterslaap zaten en omdat 74 geen speciale verjaardag is, deden we dat gisteren in alle stilte.
Maar nu we daadwerkelijk op weg zijn naar het 75-jarig bestaan van JCV doorbreken we de stilte. De mijlpaal van 75 jaar bereiken we op 7 januari 2025 en omdat een 75ste verjaardag wél bijzonder is, willen we dat moment op grootse wijze gaan vieren!

De jubileumcommissie ’75 jaar JCV’, met v.l.n.r. Peter Coppens, Monika Coppens, Henk van der Zee, Lineke Kooyman en Dave van Doremalen.

Hoe en wanneer we dat gaan doen, ligt voor een belangrijk deel in handen van een vijf man tellende jubileumcommissie: Lineke Kooyman, Henk van der Zee, Dave van Doremalen en Monika en Peter Coppens. Zij zijn bereid gevonden om zich het komende periode te buigen over de invulling van een jubileumprogramma.

Heel jaar lang

Met als uitgangspunt dat we in 2025 een heel jaar lang 75 jaar bestaan, heeft het clubbestuur hen gevraagd een ‘mooi en bij een 75-jarig JCV passend’ draaiboek samen te stellen. Om aan die wens inhoud te geven, zal het vijftal het komende jaar met enige regelmaat samenkomen om ideeën aan te dragen en verder uit te werken. Indien er aanleiding voor is, zullen we er op de website en via andere kanalen over berichten.
JCV’ers, onze vereniging groeit weer en we zijn op weg naar een fantastische mijlpaal!