‘Mensenmens’ Peter Vullings tiende erelid JCV; clubspeld voor ‘gouden’ Bart van Hoof

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdagavond (7 juni) is gebeurd wat eigenlijk wel eerder had kunnen en mogen gebeuren: Peter Vullings werd benoemd tot Erelid van JCV en daarvoor werd hij verrast met een fraaie oorkonde.

Peter Vullings neemt uit handen van voorzitter Siebren van der Zee de oorkonde in ontvangst die behoort bij het Erelidmaatschap van JCV.

Met zijn benoeming trad Peter toe tot een gezelschap dat haar stempel drukte en in belangrijke mate bijdroeg aan de naam en faam die onze vereniging zich in de afgelopen bijna 75 jaren wist te verwerven. Bestuurslid Technische Zaken Peter Vullings is pas de tiende persoon die zich ‘Erelid’ van JCV mag noemen. Wim Krijnen, Albert Buiteman, Ton Klaassen, Joop van Doremalen, Sjef van der Zandt, Wim Verboven, Egidia Berkenhamer, Eddie van Doorn, Guus van Woesik en huidig voorzitter Siebren van der Zee gingen hem voor.

De eregalerij van JCV ziet er sinds de ALV van vrijdagavond 7 juni 2024 als bovenstaand uit.

Mensenmens, vrolijke noot

Bij zijn huldigingstoespraak maakte Siebren glashelder waarom Peter Vullings het erelidmaatschap meer dan toekomt. De in 1960 geboren Venlonaar is JCV-lid sinds 1988 en sindsdien is hij “de vrolijke noot, de mensenmens en het (bijna) altijd goed gehumeurde zonnestraaltje bij JCV”, zoals Siebren het omschreef. “Peter is een sfeerbepaler die zich onder vijf voorzitters inzet(te) voor TZ, jeugd en nieuwe aanwas.”

Wim en Peter, de winnaars van het dubbeltoernooi.

De opsomming en lofzang op nog veel meer belangeloze betrokkenheden bij JCV, kwam Peter te staan op een groot applaus van alle aanwezigen. Ook zijn vrouw Elli werd in de hulde betrokken. Daarna schikte ‘Peer’ zich weer in een van zijn vele rollen bij de club: die van organisator en leider van het na de ALV traditionele dubbeltoernooi, dat hij samen met Wim van der Sande als winnaar afsloot. Moeder Patricia en zoon Jordi van der Schoot werden tweede.

‘Ginnen bittere, jonguh’

We feliciteren Peter met zijn benoeming tot Erelid en bedanken hem voor alles wat hij voor JCV heeft gedaan en nog altijd doet. ‘Wie sjoen os Pirke is’, laat zich misschien wel mooi op z’n Brabants vertalen: ‘Unnen bittere als Peer kende nie hebbu, jonguh!’
Peter zelf bleef nuchter, bescheiden en wat ongemakkelijk onder alle aandacht. “Dit hoeft niet voor mij. We doen het allemaal samen.” Voorzitter Siebren ging daarin mee door alle bestuursleden persoonlijk te complimenteren voor hun inzet en met wat in korte tijd is bereikt bij JCV.

Clubspeld ‘gouden’ Bart

‘Gouden’ Bart van Hoof, met clubspeld en een plant die ‘hopelijk net zo lang meegaat als Barts lidmaatschap van JCV’.

Voor een sportclub is en blijft het bijzonder om iemand te mogen huldigen die al vijftig jaar lid is. Dat eerbetoon viel op de ALV ten deel aan Bart van Hoof. In het spoor van vader Lambert werd hij lid op 4 januari 1974 en – naar eigen zeggen – was Bart vooral als pupil en aspirant een vooraanstaande speler op toernooien en achtkampen. Na zijn juniorentijd zocht Bart zijn vertier bij JCV niet bij tafeltennis, maar ‘voor en achter de bar’, met flipperen, kaarten, carnaval en het maandelijkse ophalen van ‘Oud Papier’. Voor zijn gouden lidmaatschap mocht hij de JCV clubspeld in ontvangst nemen.
Na een halve eeuw lidmaatschap is Bart van Hoof als sponsor nog steeds nauw bij de club betrokken. Na vrijdagavond besloot hij JCV nog intensiever te gaan volgen en zich aan te melden voor de automatische ‘nieuwsupdate van de clubwebsite. “Ik kom hier bijna nooit meer, maar ik voelde me meteen weer thuis. Het is weer lekker en ik vind het gewoon geweldig mooi dat dit verenigingsleven nog bestaat”, reageerde hij.
We feliciteren Bart en bedanken hem voor die mooie woorden en zijn niet aflatende steun.

Contributiewijziging

Behalve dat de zeven bestuursleden verantwoording aflegden en ieder een toelichting gaf op z’n specifieke bestuurlijke terrein, werden de kampioensteams in de bloemen gezet. Jos Hendriks deed dat namens JCV 1, Rob van Kasteren namens het tweede en Raz Aldebis namens het vijfde team.
Penningmeester Wim van der Sande legde de vergadering een contributiewijziging voor waar unaniem mee akkoord werd gegaan. De wijzigingen gaan na het zomerreces in. Meer informatie volgt later.