Lineke en Siebren bij NOVO3: ‘JCV weer een rol laten spelen’

De vertrekkende vrouw en de (voorgedragen) komende man waren het zaterdagochtend roerend met elkaar eens. “JCV is een tafeltennisvereniging en daar hoort tafeltennis altijd voorop te staan”, verklaarden voorzitter Lineke Kooyman en haar beoogde opvolger Siebren van der Zee toen zij de microfoon van online omroep NOVO3 deelden. “Het zal niet gemakkelijk zijn, maar JCV wil weer een rol gaan spelen”, vatte Siebren zijn uitdaging samen.

Lineke Kooyman en Siebren van der Zee zaterdagochtend bij NOVO3. (foto NOVO3)

In het radiogesprek dat hij zaterdagochtend samen met Lineke had, liet Siebren geen onduidelijkheid bestaan over de ideeën die hij voor zijn ‘ouwe cluppie’ heeft. In het interview werd ook snel zonneklaar dat zijn JCV-hart nog altijd klopt én dat hij stamt uit de bloeiperiode van JCV. “Gezien onze geschiedenis zou ik het prachtig en heel bijzonder vinden als die tijd zou terugkeren en dat onze zaal bij elke thuiswedstrijd weer bomvol zit”, verwees Siebren naar de gloriejaren ’70 en ’80.
Geraakt
Nu is hij 72 jaar en net zo oud als de club JCV, destijds was hij onder meer bestuurslid, trainer van de selectie en coach van JCV 1 in de top van het Nederlandse tafeltennis. “Het heeft me geraakt dat we als JCV zo ver gekelderd zijn”, zei hij tegen zijn gesprekspartners Peter Corvers en Ans de Man in het programma Blikveld.
“We willen proberen het sportieve niveau sterk omhoog te brengen. Want recreatief zit JCV nog wel goed, maar prestatief tellen we nu niet mee. En als we het gaan hebben over topsport, dan is er helemaal nog een hoop te doen. Wat mij en de rest van het bestuur betreft is de belangrijkste uitdaging dat JCV terugkeert als ‘naam’ in de tafeltenniswereld. We willen van JCV weer een speler van belang maken. Op regionaal niveau, in Brabant en hopelijk zelfs op nationaal niveau”, legde Siebren de lat hoog.
Wijksteunpunt
Behalve op de sportieve ambities werd ook ingegaan op de bestuurlijke wens dat JCV zich ‘maatschappelijk breder wil profileren’, zoals afgelopen week werd aangegeven in een artikel in Het Klaverblad. Daarbij werd onder meer ingegaan op het gemeentelijke voornemen om van onze Zaal het zevende ‘wijksteunpunt’ van Vught te maken.
“Er komt nog een inspraakavond met de buurt, daarna willen we stappen gaan maken met het wijksteunpunt”, stelde Lineke. “We hebben er een geweldige locatie voor en hopelijk zorgt die status voor meer inloop en brengt het hopelijk ook meer leven in de omgeving van onze zaal”, zei ze.
“Het wijksteunpunt zal Vught meer bekend moeten maken met tafeltennis”, voegde Siebren toe aan het onderwerp. “Ook voor andere doelgroepen. JCV wil meer ‘inclusief’ zijn. Maar om onze eigen zaal breder inzetbaar te maken, moet er wel het nodige aan gebeuren. De kleedkamers voldoen niet meer, onze zaal is op veel plaatsen verouderd. Maar op de eerste plaats gaan we proberen de tafeltennissport en het trainersgilde bij JCV een boost te geven. En als we over pakweg drie jaar moeten concluderen dat het niet is gelukt, dan zal ik daar mijn eigen consequentie uit moeten trekken.”
Rust
“Vooralsnog heeft JCV het hoofd boven water gehouden en zit er zelfs weer wat groei in JCV. Dat is mede dankzij Lineke en ondanks twee heel moeilijke coronajaren”, prees Siebren zijn voorgangster, aangaf geen traantje te gaan wegpinken als ze op 20 mei de voorzittershamer overdraagt. “Want ik blijf gewoon komen en competitie spelen. Ik zal ook helpen waar dat nodig is of gevraagd wordt, maar het geeft ook wel wat rust.”

Het hele gesprek met Lineke en Siebren is terug te luisteren op www.novo3.nl