Terug naar lid worden

logo JCV Vught

Lidmaatschapsformulier

Inschrijfformulier


Lidmaatschapsgegevens

* Bondscontributie (NTTB) inbegrepen.

Jeugd €63,50 per jaar
Senioren basis €22,50 per jaar
Senioren competitie €84,50 per jaar

Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Het formulier hiervoor ontvangt u per e-mail en is ter ondertekening ook aanwezig in de zaal.

Toelichting

Een lidmaatschap is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving gedurende een kalenderjaar, zal de contributie naar evenredigheid worden geïncasseerd. Opzegging dient minstens 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk (bijv. per e-mail) doorgegeven te worden aan de secretaris.

De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de NTTB.

Voor een lid onder de 18 jaar moet dit formulier door een ouder of voogd worden ondertekend.

De persoonsgegevens op dit inschrijfformulier worden onder andere gebruikt voor de ledenadministratie, automatische incasso van de contributie, aanmelding bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), wedstrijduitslagen bij competities en (externe) toernooien – zowel op de website(s) van de NTTB als onze eigen website – en berichten van onze vereniging naar haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring op onze website. Een kopie van de privacyverklaring is bij dit formulier gevoegd. Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het gebruik van foto’s.

Plaats uw handtekening in het vlak

Heeft u vragen over dit formulier? Neem dan contact met ons op.