Oer-JCV’er Siebren van der Zee beoogd voorzitter

Siebren
van der Zee

Mocht je het nog niet weten: als het aan het bestuur ligt, wordt Siebren van der Zee op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei aanvaard als de tiende voorzitter van JCV. Siebren (72) is de beoogde opvolger van Lineke Kooyman, die sinds juni 2017 als eerste vrouwelijke voorzitter leiding geeft aan het clubbestuur.

In de afgelopen weken is binnen het clubbestuur diverse keren gesproken over de opvolging van Lineke, die eerder had aangegeven na zeven jaar bestuur – waarvan vijf jaar als voorzitter – niet door te willen. Lineke blijft wel lid van JCV.
Uit een profielschets van haar opvolger kwam naar voren dat JCV op zoek wilde naar iemand die de club goed kent, die zijn/haar hart bij tafeltennis heeft liggen en iemand die de weg bij de gemeente kent. Siebren van der Zee verenigt die wensen, waardoor hij binnen het bestuur unaniem als kandidaat naar voren kwam.

Mooie plannen
Na eerdere gesprekken met enkele bestuursleden werd de voordracht van Siebren begin maart bezegeld. “In eerste instantie heb ik me afgevraagd of het voor JCV niet beter zou zijn om naar een jonger persoon uit te zien. Ik begrijp echter dat die op dit moment heel moeilijk te vinden is”, reageerde Siebren nadat hij zijn voordracht had geaccepteerd. “Maar ik heb mooie plannen gezien – met name ook op het sportieve vlak – en ik heb vernomen dat er groot enthousiasme is bij een aantal nieuwe mensen. Er is me dus verzekerd dat JCV vol wil gaan voor nieuw elan en ja, dan wil ik er graag aan bijdragen en mijn schouders onder zetten.”

Siebren in 1975
Bestuurslid Siebren van der Zee (midden rechts, in donker colbert) bij het zilveren jubileum in 1975.
Siebren als coach
Links onder als coach aan de kant bij JCV 1, naast huidig penningmeester Wim van der Sande.

Strepen verdiend
Als de Algemene Ledenvergadering op 20 mei instemt met de voordracht van Siebren van der Zee, dan krijgt JCV een oer-JCV’er als voorzitter. Siebren is al vanaf zijn elfde (in 1960) lid van JCV en hij maakte deel uit van diverse clubbesturen, ondermeer als secretaris. Op het gebied van tafeltennis verdiende hij zijn strepen als trainer van de selectie en was hij coach van JCV 1 in de hoofdklasse, ere- en promotie-ereklasse. Bovendien trainde hij veel jong talent dat hij ook begeleidde op toernooien. De geboren en getogen Vughtenaar is één van de negen ereleden binnen JCV.
Tot januari 2021 had Siebren als afgevaardigde van Gemeentebelangen zitting in de Vughtse gemeenteraad. “Nu dat is weggevallen is er wat meer tijd gekomen voor andere dingen. Ik kan geen voorzitter zijn die zeven dagen per week in De Zaal te vinden is, maar ik ga wel mijn uiterste best doen. JCV is al heel lang mijn cluppie.”