JCV begint eigen jeugdopleiding: Young Stars

Nu we ons aantal jeugdleden sinds augustus vorig jaar ruim hebben zien verdrievoudigen (van 6 naar 20!), vinden we de tijd rijp voor weer een meer serieuze aanpak. JCV geeft zijn jeugdtrainingen een officiële status door woensdag (1 juni) te beginnen met de JCV Young Stars, een eigen jeugdopleiding.

De JCV Young Stars jeugdopleiding is gebaseerd op het programma Table Stars van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De jeugdtrainers van JCV hebben dat programma iets vereenvoudigd en ingekort. De vaardigheden die de beginnende spelers en speelsters stapje voor stapje en spelenderwijs worden aangeleerd verschillen echter nauwelijks. Ook het doel is hetzelfde: beginnende jongens en meisjes in hun eigen tempo laten groeien naar competitieniveau.

Voor JCV Young Stars is dit speciale logo gemaakt.

Voor de JCV Young Stars is een stappenplan ontwikkeld dat de deelnemende kinderen via vijf persoonlijke certificaten naar het diploma Young Stars loodst. Als dat diploma is behaald, ben je een echte Young Star van JCV en verfraaien we het diploma met een foto van de Young Star. Er zijn drie certificaten met een bronzen ster, één met een zilveren ster en één met een gouden ster. Wie certificaat 5 behaalt, komt automatisch in het bezit van het Diploma.
Elk certificaat vermeldt de vaardigheden waaraan is voldaan op gebieden als balgewenning, voetenwerk, service, backhand en forehand. In spelvorm (Ren je rot) wordt aandacht besteed aan wat basiskennis over tafeltennis. Want als je straks competitie gaat spelen, moet je bijvoorbeeld wel weten hoe hoog je een bal móet opgooien bij de service en welke kleuren batjes je mág gebruiken.

Elk certificaat vermeldt de vaardigheden waaraan is voldaan.
Voorzijde van één van de vijf certificaten.

Op woensdag 1 juni gaan we beginnen met JCV Young Stars. Daarna zal er op zowel maandagavond als woensdagmiddag een kwartiertje tijd worden besteed aan de opleiding. De trainers houden de vorderingen bij. We streven er uiteraard naar om ieder jeugdlid zijn of haar diploma te laten behalen. Omdat iedereen het Young Stars-traject in z’n eigen tempo mag doorlopen en daarbij ‘plezier door ontwikkeling’ voorop staat, is er geen tijdslimiet of streefdatum.
Ook nieuwe leden kunnen meedoen aan JCV Young Stars. Het programma is zo ontwikkeld dat te allen tijde kan worden ingestapt. Vriendjes en vriendinnetjes mogen een kijkje komen nemen op maandagavond (echte nieuwelingen liefst van 18.15 – 19.15 uur, anderen van 19.00-20.00 uur) en woensdagmiddag van 15.45 tot 17.00 uur. Ze kunnen dan zelf zien en ervaren hoe we te werk gaan met de JCV Young Stars.
De jeugdtrainers willen één of meer middagen of ochtenden beleggen waarop de Young Stars-diploma’s worden uitgereikt. Ouders worden daar natuurlijk bij uitgenodigd, want hun kind zal dan demonstreren waardoor die een JCV Young Star is.