‘JCV 2022’ (1) ‘Uitdaging, schouders eronder,
energie, één kant op, jeugd in competitie!’

Tijdens de Kerst en op deze laatste dagen van 2022 kijken we in drie delen terug op ‘JCV 2022’. Eerst komen bestuursleden en Barman Peter aan het woord. In deel twee geven trainers en ouders van jeugdleden hun visie. En met Oudjaar doet de redactie haar zegje met ‘Een club die in je hart gaat zitten’. We hopen dat deze bloemlezing zorgt voor wat relaxte intermezzo’s en wensen iedereen een fantastisch 2023.

‘Vertel in ongeveer vijf zinnen wat jullie bijblijft van ‘JCV 2022’, was het verzoek. Bestuursleden (annex zaalbeheerder(s) hielden zich eraan. De een zocht zijn antwoord in dichtvorm, de ander liet zich inspireren door muzikale landgenoten.

Siebren

Voorzitter Siebren van der Zee: “Als je alleen maar wilt doen wat makkelijk is, dan zal er weinig veranderen. Wil je doen wat moeilijk is, dan zal er veel veranderen. Bij de ALV op 20 mei een nieuwe koers uitgezet naar ‘Tafeltennis weer op 1’. Dat is een hele uitdaging, maar eind 2022 is verandering al duidelijk zichtbaar. Met dank aan allen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen.”

Peter V.

Bestuurslid Technische Zaken Peter Vullings vertaalde wat zinnen uit het nummer valle en opstoan van Rowwen Heze:
Hand aan de ploeg, 
Ik deed wat men vroeg,
De rug recht, de schouders eronder,
Niet zeuren en begin,
En wacht niet op een wonder

Rob

Secretaris Rob van Kasteren dichtte zelf volgens schema a-b-a-b-c-c:
Dit jaar eindig ik met een goed gevoel.
We willen dat JCV in Vught en in het land weer iets gaat betekenen.
Ben blij deel uit te maken van een groep mensen met een doel,
gelukkig kunnen we op veel hulp rekenen.
Langzaam zien we dingen groeien,
en gaat ons clubje weer bloeien.

Wim

Penningmeester Wim van der Sande: “Ongelooflijk wat een tijd en energie een groot aantal mensen het afgelopen jaar aan JCV heeft besteed. Daarnaast mogen we dankbaar zijn dat er een behoorlijk aantal sponsoren is dat JCV een warm hart toedraagt. Bij het realiseren van onze doelen helpt dat zeer zeker. Het (voorlopige) resultaat mag er zijn!”

Kees

Bestuurslid beheerszaken Kees Derksen: “Het geeft een goed gevoel dat alle gezichten weer de zelfde kant op staan en iedereen zich inzet voor levende en toekomstgerichte doelen. Een tafeltennisclub met uitstraling ook op niveau. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

Peter C.


Kees’ collega-zaalbeheerder Peter Coppens: “Het zijn niet de sterkste die overleven, noch de meest intelligente, doch zij die bereid zijn te veranderen (Charles Darwin). Ik ben verheugd over de veranderingen bij JCV, met als absoluut hoogtepunt: weer jeugd in competitie!”