INGEZONDEN BRIEF: ‘DUO-competitie, absolute redding van de tafeltennissport!’

Er wordt in Nederland momenteel een brede discussie gevoerd over ‘de competitie’ in ons land. Niet alleen de competitie op landelijke niveau, ook de wedstrijdenreeks in de diverse regio’s wordt kritisch bekeken en geanalyseerd. In de voorbije week verscheen er een ‘ingezonden brief’, die op veel sympathie kon rekenen. JCV schaart zich achter de brief van TTCV-jeugdtrainer Hans van der Wijst en neemt de brief hier integraal over. JCV plaatst daarbij als kanttekening dat de club een onderzoek naar de wenselijkheid, vorm en haalbaarheid van een duo-opzet van harte ondersteunt.  

Beste tafeltennisverenigingen, beste tafeltennisvrienden,

Als oudgediende, maar zelfbenoemd bij-de-tijd-trainer heb ik de afgelopen 5 decennia talloze verenigingen uit de tafeltenniswereld zien verdwijnen. Accommodatieproblemen waren soms de oorzaak, maar laten we eerlijk zijn: tafeltennis als sport heeft behoorlijk gefaald als het gaat om haar toekomstbestendigheid. Het aantal leden nam schrikbarend af. De ‘jammer-maar-het-is-nu-eenmaal-zo-dat-tafeltennis-niet-meer-populair-is-gedachte’ wiegde menige vereniging in slaap. Meestal een diepe. Waaruit een aantal van hen niet meer ontwaakte…
Men legde/legt zich te gemakkelijk neer bij het toenemende gebrek aan vrijwilligers (niets nieuws, dat is een landelijk probleem bij álle sporten), zette/zet vaak de ‘beste trainers’ neer bij het zogenaamde ‘topsportgedeelte’ van de club, maar vergat/vergeet de échte basis van iedere vereniging: de jeugd! En wie geen of nauwelijks jeugdspelers binnen haalt/krijgt kan op z’n klompen aanvoelen dat het einde in zicht komt. De kleur grijs overheerst in tafeltennisland. Bestuurlijk gezien, maar ook spelend achter de tafel.

Is het tij nog te keren?
Jazeker! Met de factor TIJD.

TIJD is de sleutel (let op…ik schrijf IS…niet…kán zijn) tot een veel grotere interesse van jeugdspelers in tafeltennis. In het spelen van competitie, in welke leeftijdscategorie dan ook. Dat diezelfde TIJD is voor bijna álle ouders een reden om hun kind wel/niet competitie te laten spelen. Bij voetbal, hockey, basketbal etc. is de competitie-TIJD nog te overzien, zowel spelers als ouders hebben nog een gedeelte van de dag over om andere dingen te kunnen doen.

De rol van de ouders is een geheel andere dan die van pakweg dertig jaar geleden. ‘Ouders en TIJD‘ verhouden zich totaal anders tot elkaar dan ‘toen’. Ouders komen echter nog steeds graag kijken naar de verrichtingen van hun kind en vinden het geen probleem een keertje te moeten rijden. Maar ze vinden het ook fantastisch als ze voor zo’n wedstrijd niet de hele dag kwijt zijn, omdat ze nu eenmaal…in tegenstelling tot ‘vroeger’…ook meer tijd voor zichzelf willen.
Kinderen de competitie in krijgen zorgt voor clubbinding. Alléén maar trainen leidt na verloop van tijd tot ‘verveling’ en afhaken. Competitiespelen vormt doelen om te trainen, kweekt teamgeest.

Maar, beste tafeltennisvrienden, neem nu eens eindelijk de factor TIJD serieus!

Gelukkig hebben een páár visionairs enige tijd geleden het DUO-competitie-gebeuren in ZuidWest eíndelijk vorm weten te geven. Een aantal verenigingen haakte daar spontaan op in, zagen hun jeugdige leden (mét hun ouders!) enthousiast deelnemen, maar nu is het tijd om dóór te pakken. Ik mis echter deelname van een flink aantal grotere tafeltennisclubs aan de DUO-competitie. Zweren zij bij teams van 3 spelers, louter spelend op zaterdag? Wat willen/kunnen ze kinderen bieden die niet/nooit op zaterdag kunnen? Beetje trainen, maar verder…?

Besef ook dat tafeltennis niet zelden een zogenaamde ‘bijsport’ is. Iedereen vindt het een superleuk spelletje, maar ja… alle ‘vriendjes’ gaan op voetbal, dus… Of ze hebben bijbaantjes vanaf 14 jaar op zaterdag. De DUO-competitie op zondagochtend is een mogelijkheid om die leuke sport er in competitieverband gewoon bij te doen. En wie weet, kiezen ze op termijn wel voor tafeltennis omdat in de praktijk blijkt dat die sport beter bij hen past/hen beter ligt. Win-win!


Maar…bied ze dan op z’n minst de mogelijkheid om op zondagochtend aan de DUO-competitie mee te kunnen doen! Kunnen ze toch competitie spelen, blijven ze (meestal lang(er) lid en heb je louter met tevreden ouders te maken (zie eerdere voordelen voor hén). Niet alleen star vasthouden aan de zaterdag.
Accommodatie-beperkingen hoeven geen reden te zijn om niet mee te doen. Het mooie van de DUO-competitie is dat alle teams in een competitie-poule tegelijkertijd op één locatie spelen. Soms zelfs meerdere poules bij elkaar. Teams spelen zo nooit in hun eentje in een verder lege zaal. Ze kunnen onderling (en dat gebeurt héél spontaan) lekker socializen net als hun ouders. Win-win.
Nog steeds niet overtuigd? Kom dan eens een keertje kijken op een DUO-zondagochtend. Een échte tafeltennisliefhebber, clubtrainer of betrokken (jeugd)bestuurslid snapt bovenstaand pleidooi meteen…
P.s.
Rol de DUO-competitie voor senioren ook verder uit. Liefst over geheel ZuidWest. Op vrijdagavond moeten spelen en diep in de nacht terug moeten keren naar huis krijgt steeds minder toekomst. Ook hier speelt de factor TIJD een steeds grotere rol. Onderschat ‘m niet.

Hans van der Wijst
TTCV Veghel