Hoe word ik lid van JCV?

Lidmaatschap

Wie lid wil worden van JCV dient zich in te schrijven middels het inschrijfformulier. Dat inschrijfformulier vind je onder het kopje ‘downloads’ op deze website.
Als lid van JCV krijg je te maken met enkele financiële verplichtingen. Voor een deel is de vereniging namelijk afhankelijk van de contributie die zij van haar leden ontvangt, terwijl de club zelf verplichtingen heeft naar de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond). Het bestuur van JCV is er blij mee dat zij er de laatste jaren in is geslaagd de contributie laag te houden. JCV vindt namelijk dat tafeltennis een sport voor iedereen moet blijven.

Voor de betaling van contributie maakt de vereniging onderscheid in vier typen leden:

Jeugdlid basis
– leeftijd tot 18 jaar
– heeft recht op training
– speelt geen bondscompetitie

Jeugdlid competitiegerechtigd
– leeftijd tot 18 jaar
– heeft recht op training
– speelt bondscompetitie

Seniorlid basis
– leeftijd 18 jaar of ouder
– heeft recht op training
– speelt geen bondscompetitie

Seniorlid competitiegerechtigd
– leeftijd 18 jaar of ouder
– heeft recht op training
– speelt bondscompetitie

Reductie van 25%
Voor een derde of vierde lid uit één gezin geldt een reductie van 25% op het laagste verenigingscontributiebedrag.

We kennen twee soorten lidmaatschap: het Basislid en Competitiegerechtigd lid. De verenigingscontributie voor basisleden is lager omdat deze leden minder of geen gebruik maken van de faciliteiten dan competitiespelende leden. Beheerskosten zijn hoger door o.a. licht, douches, schoonmaakkosten etc.

De contributie voor lidmaatschap van JCV bedraagt (per 1 juli 2023 voor jeugd, per 1 januari 2024 voor senioren):

a. Jeugdleden die geen competitie spelen: € 70,00 per jaar, te innen in 2 halfjaarlijkse termijnen van € 35,00.

b. Jeugdleden die competitie spelen: € 70,00 per jaar + de te betalen contributie aan de NTTB. In 2023 is dat € 57,50 per jaar. Totaal € 127,50 per jaar, te innen in 2 halfjaarlijkse termijnen van € 63,75.

c. Recreanten – seniorleden die geen competitie spelen, maar wel regelmatig tafeltennissen – € 100,00 per jaar + de verplichte afdracht aan de NTTB (€20,52 per jaar). Totaal € 120,52 per jaar, te innen in 2 halfjaarlijkse termijnen van € 60,26.

d. Seniorleden die competitie spelen: € 128,00 per jaar + bondscontributie NTTB (€76,50 per jaar). Totaal € 204,50 per jaar, te innen in 2 halfjaarlijkse termijnen van € 102,25.

e. ‘Steunende’ leden, dit zijn leden die niet als tafeltennisser actief zijn binnen JCV, maar over het algemeen al jaren trouw lid zijn en ook contributie betalen: € 100,00 per jaar, te innen in 2 halfjaarlijkse termijnen van € 50,00.

Automatische incasso
Wij willen de contributie graag innen middels automatische incasso. Belangrijk voordeel voor de vereniging is dat het goedkoper is omdat dan geen postzegels, enveloppen en papier nodig zijn. Zelf hoef je, na het afgeven van de machtiging, ook niets meer te doen. Vergeten te betalen is dus onmogelijk.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat je meer over onze vereniging wilt weten. Meer informatie is te vinden op deze site, of door een bezoek te brengen aan De Zaal. Daar zijn zeker mensen aanwezig die je onder het genot van een drankje graag wat meer wegwijs willen maken.

Voor meer informatie en/of vragen kun je ook mailen naar secretariaatjcv@gmail.com.nl