Hoe word ik lid van JCV?

Lidmaatschap

Wie lid wil worden van JCV dient zich in te schrijven middels het inschrijfformulier. Dat inschrijfformulier vind je onder het kopje ‘downloads’ op deze website.
Als lid van JCV krijg je te maken met enkele financiële verplichtingen. Voor een deel is de vereniging namelijk afhankelijk van de contributie die zij van haar leden ontvangt, terwijl de club zelf verplichtingen heeft naar de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond). Het bestuur van JCV is er blij mee dat zij er de laatste jaren in is geslaagd de contributie laag te houden. JCV vindt namelijk dat tafeltennis een sport voor iedereen moet blijven.

Voor de betaling van contributie maakt de vereniging onderscheid in vier typen leden:

Jeugdlid basis
– leeftijd tot 18 jaar
– heeft recht op training
– speelt geen bondscompetitie

Jeugdlid competitiegerechtigd
– leeftijd tot 18 jaar
– heeft recht op training
– speelt bondscompetitie

Seniorlid basis
– leeftijd 18 jaar of ouder
– heeft recht op training
– speelt geen bondscompetitie

Seniorlid competitiegerechtigd
– leeftijd 18 jaar of ouder
– heeft recht op training
– speelt bondscompetitie

Reductie van 25%
Voor een derde of vierde lid uit een gezin geldt een reductie van 25% op het laagste verenigingscontributiebedrag.

We kennen twee soorten lidmaatschap: het Basislid en Competitiegerechtigd lid. De verenigingscontributie voor basisleden is iets lager omdat deze leden minder of geen gebruik maken van de faciliteiten dan competitiespelende leden. Beheerskosten zijn hoger door zoals licht, douches, schoonmaakkosten etc. De contributie voor lidmaatschap van JCV bedraagt per half jaar:

Automatische incasso
Wij willen de contributie graag innen middels automatische incasso. Belangrijk voordeel voor de vereniging is dat het goedkoper is omdat dan geen postzegels, enveloppen en papier nodig zijn. Zelf hoef je, na het afgeven van de machtiging, ook niets meer te doen. Vergeten te betalen is dus onmogelijk.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat je meer over onze vereniging wilt weten. Meer informatie is te vinden op deze site, of door een bezoek te brengen aan De Zaal. Daar zijn zeker mensen aanwezig die je onder het genot van een drankje graag wat meer wegwijs willen maken.

Voor meer informatie en/of vragen kun je ook mailen naar secretariaatjcv@gmail.com.nl