Groei vraagt handjes: vacatures voor bar-, accommodatie-, evenementencommissie, jeugd

We zetten belangrijke stapjes bij JCV! Sinds 2020 is de vereniging in omvang met ruim een kwart gegroeid. Daardoor wordt De Zaal vaker en intensiever gebruikt, de vraag om trainingen en evenementen neemt toe en als het een beetje wil, gaan we vanaf de voorjaarscompetitie in januari met minstens tien teams deelnemen aan de competitie.

Als clubbestuur zijn we heel blij met alle ontwikkelingen. Maar om de groei en de daaruit voortvloeiende vraag naar ‘meer van alles’ te kunnen bijbenen, zullen we alle extra’s ook moeten kunnen faciliteren. Met andere woorden: als we willen groeien, kan JCV alle hulp heel goed gebruiken. Elk extra paar handen is welkom en helpt onze doelen te bereiken. Al is het maar voor ‘soms’, (on)regelmatig, voor ‘als het nodig is’ en zelfs als het slechts ‘voor één keer’ zou zijn.
Daarom stellen we een vacaturebank open voor enkele commissies die we nieuw leven gaan inblazen en daarnaast vragen we – een beetje – hulp bij de begeleiding van onze jeugd.

We zoeken jou, voor:

– onze barcommissie
– onze accommodatie-/bouwcommissie
– onze evenementencommissie

– En voor onze jeugd zouden we erg geholpen zijn met mensen die in hun begeleiding wat willen betekenen. ‘Soms, (on)regelmatig, als het nodig is en zelfs als het maar ‘voor één keer’ is.

Kun je helpen? Wil je helpen?

Voor vragen en aanmeldingen kun je terecht bij onze bestuursleden. Onder het menu ‘ORGANISATIE’ op deze website vind je hoe je met hen in contact kunt komen. Je kunt ze ook aanspreken in De Zaal.

Het groeiende aantal spelende leden vraagt ook om meer trainingsmogelijkheden. In die behoefte wordt voorzien door onze trainers vaker voor de groep te laten staan.

Bedankt voor jullie medewerking,
Bestuur JCV