Extra ledenvergadering op donderdag 30 maart – en meer nieuws uit de bestuurskamer

In de jongste vergadering van het clubbestuur is besloten tot een extra, bijzondere ledenvergadering. Deze BLV gaat plaatsvinden op donderdag 30 maart. Daarnaast brengen we hier ook nog wat andere voornemens onder de aandacht.

Conform de statuten en het huishoudelijk reglement is het bestuur verplicht de leden op de hoogte te brengen van voorgenomen wijziging van contributie- en/of consumptieprijzen. Ook moet de leden om toestemming worden gevraagd voor het doen van een investering boven € 10.000,- Vanwege tijdsdruk is daardoor besloten de ingelaste extra ledenvergadering van donderdag 30 maart niet de status van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te geven, maar die te benoemen als een BLV (Bijzondere Ledenvergadering). Het tijdstip wordt nog nader bekendgemaakt.
JCV heeft de contributie voor alle leden al vele jaren op een stabiel (en relatief laag) niveau kunnen houden. In de begroting voor komend jaar is het ten gevolge van grote kostenstijgingen – met name voor energie – en ondanks een bemoedigende ledengroei echter nodig de contributie te verhogen.
De voorgenomen ‘investering boven €10.000,-‘ heeft ook betrekking op de sterk gestegen kosten en betreft aanpassingen ten behoeve van verduurzaming van het gebouw. Bij de uitnodiging voor de BLV volgen naast de toelichting uiteraard alle gegevens waarover onze leden op donderdag 30 maart een besluit moeten nemen. De stukken zijn een maand voor de BLV beschikbaar.

Vanwege nieuwe kleding gaat de oude naar Ukraine.

Kleding voor Ukraine
Nu vrijwel alle leden in ons nieuwe clubtenue zijn gestoken, willen we iedereen vragen zijn/haar oude JCV-kleding in te leveren. Het gaat dan om shirts, broeken en trainingspakken die in bruikleen zijn gegeven. Kleding die destijds is gekocht, mag uiteraard worden gehouden of er kan een eigen bestemming aan worden gegeven.
Kees Derksen is vrijwel dagelijks In De Zaal om oude kleding in ontvangst te nemen. JCV gaat haar oude clubkleding op de Esscheweg in Vught doneren aan Ukraine.

Wie wordt dé JCV Young Star?

Clubkampioenschap jeugd
Nadat Artem Zeziulin zich in december manifesteerde als clubkampioen bij de senioren, gaat JCV (waarschijnlijk) op zondag 26 maart op zoek naar de clubkampioen bij de jeugd. Peter Vullings zal weer een wedstrijdschema in elkaar steken waarmee iedereen kans maakt op de clubtitel. Wie mag de wisselbokaal een jaar in huis tentoonstellen?
– Het voornemen is, dat dezelfde Peter twee dagen eerder – op vrijdagavond 24 maart – bij voldoende belangstelling tekent voor de opzet van een handicaptoernooi. Een betere speler krijgt een ‘handicap’ van een aantal punten achterstand op een mindere tegenstander. En die achterstand moet hij/zij dan maar zien goed te maken. Hoe groter het verschil, des te groter de handicap.

Mid-lenteweek 2.0
Tot slot voor nu: terug van lang weggeweest: de Mid-lenteweek. Over invulling en opzet wordt nog overlegd, maar het voornemen is om de Mid-lenteweek 2.0 te laten plaatsvinden van 8 t/m 13 mei.
Het toernooi voor beginners en recreanten met een heel diverse achtergrond was medio jaren ’80 het alternatief voor het lang lucratieve ‘oud papier’ bij JCV. Het toernooi vond in 1986 voor het eerst plaats en de animo ervoor bleef zo’n tien jaar bestaan. De Mid-lenteweek vond zijn kracht voornamelijk in het open karakter en in het gegeven dat deelnemers gedurende de week zelf hun speeltijden konden kiezen.