In de maand juni en tijdens de zomervakantie zal De Zaal veelal op de gebruikelijke tijden geopend zijn voor vrij spelen en trainen. Op gezette tijden is een trainer aanwezig. Wanneer dat zo is, wordt gecommuniceerd via de trainer(s) en in betreffende Whatsapp-groepen.

Date:
Time: to