Een herhaalde oproep die hopelijk net niet klinkt als een noodkreet

Aan de vooravond van een Voorjaarscompetitie 2024 met niet vier, maar zes seniorenteams en geen twee, maar mogelijk vier jeugdteams herhalen we onze oproep voor wat ‘extra handjes’ weer een keer. Het bestuur van JCV wil deze oproep niet meteen laten klinken als een noodkreet, maar op een aantal gebieden is het water wel zo hoog gestegen dat deze herhaling net wat meer is dan alleen een herhaalde oproep.
Wat we eerder al uitlegden: de gestage en toegejuichte groei van de club verhoogt de druk op delen van onze organisatie. Tot dit moment kunnen we de uitbreiding ternauwernood faciliteren, maar bij slechts de geringste tegenslag gaat het piepen en kraken.
Die situatie willen we ten koste van alles voorkomen en daarom doen we een beroep op iedereen die bij JCV per direct wat hand en spandiensten zou willen verlenen. Geen dagelijkse akkefietjes of wekelijkse verplichtingen, maar als inval- of oproepkracht wanneer de nood hoog is, en in overleg natuurlijk.

BarTeam

Het meest urgent is de situatie bij onze jeugdteams en rond onze ‘crew’, het zogeheten BarTeam. De barcommissie telt een aantal vaste krachten op wie we ‘altijd’ kunnen rekenen. Tijdens competitie-avonden worden ze bij bardiensten ondersteund door spelende leden, vaak reserves van thuisspelende teams. Die oplossing is verre van ideaal en zolang zich geen onvoorziene omstandigheden aandienen, lukt het daarmee. Maar een back-up voor het BarTeam; wat zou dat verlichting geven!

Het knelt

Dat gaat ook op voor de begeleiding van onze jeugdteams. Hun (onbezoldigde!) trainers staan vrijwel altijd klaar en enkele ouders springen hen al bij, maar het begint te knellen en we willen per se voorkomen dat we ‘n keer ‘Nee’ of ‘Sorry’ moeten verkopen. Ook hier is een back-up zeer gewenst, en wat het zo leuk maakt: het geeft je ook zo veel plezier en voldoening!

Klusgroep

Tot slot zijn wat extra hulptroepen altijd welkom bij de afdeling Zaalbeheer. Omdat in de afgelopen maanden al heel veel met zelfwerkzaamheid is gerealiseerd, is de situatie nu niet meer direct verontrustend. Maar een wat grotere klusgroep zou heel erg worden toegejuicht.
Een club, dat ben je met elkaar en voor elkaar. Help jij JCV uit de brand?
Bedankt vast.

Bestuur JCV