ALV: waar we staan en waar we heen willen

We hebben goede redenen om te beloven dat de ledenvergadering van vrijdag 20 mei niet saai, maar spraakmakend zal zijn.
Behalve de normale en formele onderwerpen, gaan er namelijk ook bijzondere zaken aan de orde komen. Het bestuur gaat vertellen dat JCV andere accenten gaat leggen en het zal uitleggen waarom, hoe, met welk doel en met wie de bakens worden verzet.

Dit zeskoppige bestuur laat vrijdag weten waar JCV staat.

Als je kritisch bent, een mening hebt en wilt meepraten, mag je de ALV van vrijdag 20 mei 2022 niet missen. Op de ALV heb je recht van spreken en op de ALV telt jouw mening.

Om enkele voorbeelden van die ‘speciale zaken’ te noemen:

Lineke Kooyman
Lineke Kooyman neemt afscheid als voorzitter.
Siebren van der Zee is de beoogde opvolger van Lineke.
  • Na zeven jaar bestuur en vijf jaren als voorzitter doet Lineke Kooyman een stapje terug. Alleen al om je waardering voor al haar vrijwillige werk te laten blijken, mag je niet ontbreken;
De zaal
JCV wil De Zaal sociaal-maatschap- pelijk breder inzetten en wordt genoemd als ‘Wijkpunt JCV/ Schoonveld‘.
  • Ras-JCV’er Siebren van der Zee wordt voorgedragen als Linekes opvolger. Op de ALV bepalen de leden van JCV of ze Siebren als voorzitter accepteren;
  • Als dat zo is, zal Siebren op de ALV zijn ‘geloofsbrieven’ overleggen en vertellen waar hij met zijn bestuur naar toe wil met zijn ‘ouwe cluppie’;
  • Als dat zo is, zal Siebren onder meer het voorstel doen om het bestuur uit te breiden van zes naar zeven personen. Hij zal daar tijdens ALV nader op ingaan, maar de leden moeten er hun fiat aan geven;
  • Sterker dan in de afgelopen jaren zal het bij de TTV JCV gaan draaien om tafeltennis. Het zal gaan over tafeltennis als topsport en als breedtesport. Op de vergadering hoor je meer, onder meer over de JCV Young Stars.
Op de ALV ga je meer horen over tafeltennis, en over JCV Young Stars.
  • JCV is al 72 jaar een TTV. En sinds enkele tientallen jaren een TTV met ook een eigen accommodatie: De Zaal. Die zaal is goud waard, maar wordt niet optimaal benut. Op sociaal-maatschappelijk gebied wil JCV een grotere rol gaan spelen. De term ‘Wijkpunt JCV/Schoonveld’ die daarbij gaat vallen, zal worden toegelicht;
  • Als dat nog niet voldoende ‘speciale zaken’ zijn, dan melden we ook nog wat over sponsoring, communicatie, website, recreatie, ledenwerving en -behoud. Er zijn complete plannen voor geschreven, er liggen nog wat puzzelstukjes open en als je er meer van wilt weten….
    ….. dan moet je echt naar de ALV komen. Vanaf 19.00 uur. In De Zaal.
  • Daarna is er ruim baan voor ons traditionele dubbeltoernooi. Het laatste nieuws daarover is dat Eddie van Doorn en Johan van den Nieuwenhuizen(jr) hun titel komen verdedigen. De biljarter en het Taverbo-lid mogen oppositie verwachten van wat authentieke JCV-duo’s én van gelegenheidskoppels.